Zakelijke Informatie

ANBI gegevens

Gegevens Instelling

Stichting Pacific Enterprises Unlimited
Gustoweg 45m
3029 AR Rotterdam
info@peu.nu

Telefoon

+31 (0)6 138 585 60 – Sjaak Overveld
+31 (0)6 229 714 95 – Femke Schot

Stichting Pacific Enterprises Unlimited is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Giften gedaan aan goede doelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Bankrekeningnummer: NL96 INGB 0009 3904 14

BTW-nummer: NL8112.46.255.B01

KvK-nummer: 24338438

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 8112.46.255

Doelstelling

Stichting Pacific Enterprises Unlimited heeft ten doel het ondersteunen en praktisch vormgeven van multidisciplinaire kunst en cultuur in de brede zin van het woord, het bevorderen van de educatieve mogelijkheden ter realisering hiervan en voorts het meer in het algemeen bevorderen van kennismakingsmogelijkheden met kunst en cultuurvormen voor groepen uit de (multiculturele) samenleving die weinig met kunst en cultuur in aanraking komen (=cultuurparticipatie).

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Pacific Enterprises Unlimited bestaat uit de volgende personen en functies:

  • Femke Schot & Sjaak Overveld – dagelijks bestuur
  • Cas Barendregt – voorzitter
  • Suzanne Jansen – secretaris
  • Celine Straver – penningmeester

Werkzaamheden

Organiseren en uitvoeren van culturele activiteiten zoals Flamenco Festival Rotterdam, Straattheater Festival Rotterdam, theaterprojecten en productionele activiteiten voor andere culturele stichtingen die zich bezighouden met culturele activiteiten.

Fondsenwerving

Om voorstellingen en projecten te realiseren maakt Stichting Pacific Enterprises Unlimited gebruik van fondsen en subsidies. Een klein deel van de inkomsten komt uit kaartverkoop, donaties en sponsoring.

De projecten van Pacific Enterprises Unlimited zijn bijna altijd gratis waardoor deze voor iedereen toegankelijk zijn. Per project vraagt Stichting Pacific Enterprises Unlimited subsidie aan bij de verschillende Rotterdamse en Nederlandse fondsen. Middels een begroting en dekkingsplan wordt inzichtelijk gemaakt welke kosten en baten er zijn ten behoeve het project.

Besteding van fondsen en vermogen

De subsidies die per project binnenkomen worden uitgegeven aan de kosten die nodig zijn om het project mogelijk te maken. Alle facturen en bonnen worden nauwkeurig bijgehouden. Na afloop van het project wordt een inhoudelijk en financieel verslag gemaakt en naar de fondsen toegestuurd.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Stichting Pacific Enterprises Unlimited ontvangen geen beloning. Stichting Pacific Enterprises Unlimited werkt met drie vaste vrijwilligers. Rondom de producties worden extra vrijwilligers ingezet en ZZP-ers.

Jaarverslagen

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

PEU past de principes van de governance code cultuur toe op haar projecten.

Bekijk de website van Governance Code Cultuur hier.