Algemene Informatie

Wat doen wij

Stichting Pacific Enterprises Unlimited (PEU) is een culturele organisatie in 2002 opgericht, voortgekomen uit Pacific Enterprises o.l.v. kunstenaar Hanka van der Flier. PEU is een culturele organisatie met cultuurparticipatie als doelstelling. We initiëren en organiseren eigen projecten zoals festivals en theaterprojecten; we doen in opdracht zakelijke begeleiding, fondsenwerving, productie en scholenwerving voor o.a. Theater Walhalla, Circunstruction, Stichting Rauher Engel, Stichting Full Moon Babylon, Stichting Snad, Stichting de Lloyd en verzorgen creatieve concepten voor het bedrijfsleven en theatrale omlijsting bij evenementen.

Statutaire doelstelling: Stichting Pacific Enterprises Unlimited heeft ten doel het ondersteunen en praktisch vormgeven van  multidisciplinaire kunst en cultuur in de brede zin van het woord, het bevorderen van de educatieve mogelijkheden ter realisering hiervan en voorts het meer in het algemeen bevorderen van kennismakingsmogelijkheden met kunst en cultuurvormen voor groepen uit de (multiculturele) samenleving die weinig met kunst en cultuur in aanraking komen.

Dit is wie wij zijn

Hallo, ik ben Sjaak Overveld, geboren en opgegroeid in Rotterdam. Eigenlijk ben ik een “2e carrière“ begonnen nadat ik 10 jaar lang als specialistisch verpleegkundige heb gewerkt. Een geheime wens om dans en theater te onderzoeken kwam in vervulling. Al na een paar maanden werd ik gevraagd om een rol over te nemen bij een semiprof mime/bewegingstheatergroep. Na enkele jaren gespeeld te hebben, kwam de behoefte om mij te verdiepen en heb ik de Kleine Academie in Brussel, een geweldige toneelschool met het fysiek transformeren als uitgangspunt en was er veel aandacht om creativiteit en artisticiteit te ontwikkelen. Na mijn afstuderen heb ik jaren lang in diverse producties heb gestaan in Rotterdam. 

Tijdens de laatste (jeugd)productie van Oceaan in 2001 ‘Flotters’, nodigde artistiek leider Hanka v.d. Flier mij uit om naast het spelen parttime op kantoor te komen werken. Ik vond het freelancen en auditeren genoeg geweest en ik ben ingegaan op dit aanbod. Een jaar later vertrok Hanka plotseling naar Spanje en vroeg of ik samen met Femke Schot Pacific Enterprises wilde overnemen.
Mijn functie bij onze stichting is artistiek leider. Ik verzin theatrale concepten en programmeer onder andere bij het straattheaterfestival, maar omdat we een kleine organisatie zijn oefen ik andere taken uit zoals productie, organisatie, boekhouding, communicatie etc.

Hoi, mijn naam is Femke Schot. Sinds mijn jeugd ben ik al gepassioneerd door dans en heb daarom vele lessen, trainingen en workshops gevolgd in diverse stijlen. Toen er in 1995 in Numansdorp een dansdocente nodig was, ben ik gevraagd om dansles te gaan geven. Ik studeerde toen kunstsociologie aan de Erasmus Universiteit. Naderhand ben ik ook in Rotterdam in buurthuizen en op scholen les gaan geven. In het laatste jaar van mijn studie kunstsociologie heb ik aan de Complutense in Madrid gestudeerd. Daar heb ik voor mijn scriptie onderzoek gedaan naar het publiek dat flamenco-voorstellingen en optredens bezoekt. Dat was een hele leuke uitdaging en een fantastische tijd in Spanje. 

Toen ik weer terug was in Nederland ben ik via de danslessen terecht gekomen bij Pacific Enterprises, die ik samen met Sjaak in 2002 heb overgenomen. Vanuit mijn affiniteit met dans en flamenco zijn we dans-spektakels en natuurlijk het Flamenco Festival Rotterdam gaan organiseren. Daarnaast organiseren we andere dans- en theaterprojecten en verlenen we culturele ondersteuning aan ander gezelschappen. En mijn grootste taak is de zakelijk leiding.  Voor meer informatie nodig ik je uit om een kijkje te nemen bij de verschillende projecten op de website.


ANBI gegevens

Gegevens Instelling

Stichting Pacific Enterprises Unlimited
Gustoweg 45m
3029 AR Rotterdam
info@peu.nu

Telefoon

+31 (0)6 138 585 60 – Sjaak Overveld
+31 (0)6 229 714 95 – Femke Schot

Stichting Pacific Enterprises Unlimited is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Giften gedaan aan goede doelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Bankrekeningnummer: NL96 INGB 0009 3904 14

BTW-nummer: NL8112.46.255.B01

KvK-nummer: 24338438

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 8112.46.255

Doelstelling

Stichting Pacific Enterprises Unlimited heeft ten doel het ondersteunen en praktisch vormgeven van multidisciplinaire kunst en cultuur in de brede zin van het woord, het bevorderen van de educatieve mogelijkheden ter realisering hiervan en voorts het meer in het algemeen bevorderen van kennismakingsmogelijkheden met kunst en cultuurvormen voor groepen uit de (multiculturele) samenleving die weinig met kunst en cultuur in aanraking komen (=cultuurparticipatie).

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Pacific Enterprises Unlimited bestaat uit de volgende personen en functies:

  • Femke Schot & Sjaak Overveld – dagelijks bestuur
  • Cas Barendregt – voorzitter
  • Suzanne Jansen – secretaris
  • Celine Straver – penningmeester

Werkzaamheden

Organiseren en uitvoeren van culturele activiteiten zoals Flamenco Festival Rotterdam, Straattheater Festival Rotterdam, theaterprojecten en productionele activiteiten voor andere culturele stichtingen die zich bezighouden met culturele activiteiten.

Fondsenwerving

Om voorstellingen en projecten te realiseren maakt Stichting Pacific Enterprises Unlimited gebruik van fondsen en subsidies. Een klein deel van de inkomsten komt uit kaartverkoop, donaties en sponsoring.

De projecten van Pacific Enterprises Unlimited zijn bijna altijd gratis waardoor deze voor iedereen toegankelijk zijn. Per project vraagt Stichting Pacific Enterprises Unlimited subsidie aan bij de verschillende Rotterdamse en Nederlandse fondsen. Middels een begroting en dekkingsplan wordt inzichtelijk gemaakt welke kosten en baten er zijn ten behoeve het project.

Besteding van fondsen en vermogen

De subsidies die per project binnenkomen worden uitgegeven aan de kosten die nodig zijn om het project mogelijk te maken. Alle facturen en bonnen worden nauwkeurig bijgehouden. Na afloop van het project wordt een inhoudelijk en financieel verslag gemaakt en naar de fondsen toegestuurd.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Stichting Pacific Enterprises Unlimited ontvangen geen beloning. Stichting Pacific Enterprises Unlimited werkt met drie vaste vrijwilligers. Rondom de producties worden extra vrijwilligers ingezet en ZZP-ers.

Jaarverslagen

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

PEU past de principes van de governance code cultuur toe op haar projecten.

Bekijk de website van Governance Code Cultuur hier.